FÖRETAGET

NP blästring logo

NP Blästring är en pålitlig kompanjon när det gäller sandblästring, tvätt och ytbehandling. Med 20-års erfarenhet är vi en trygg samarbetspartner för både privata kunder och företag. Kvalitet och säkra leveranstider är en hederssak för oss! Kontakta oss för offert. Inget projekt är för litet eller för stort för oss.

HISTORIK

ÅR 2002 NP BLÄSTRING

NP Blästring grundades år 2002 av bröderna Niklas och Patrik Östman när de övertog Esse Fastighetsservice av sin morbror Guy Eklund. Företagets verksamhet ute på fältet koncentrerades under de första åren till högsäsong under sommarhalvåret. Under lågsäsong arbetade bröderna Östman som anställda inom olika företag i nejden.

ÅR 2006 PRODUKTIONSHALLEN

NP Blästrings verksamhet expanderade och 2006 byggdes produktionshallen i Ytteresse. Produktionsutrymmena har stegvis byggts ut under åren, senast med modern ventilationsanläggning och förstoring av gårdsplanen kring hallen.

ÅR 2021 PRODUKTIONSUTRYMMEN

I augusti 2019 brann våra produktionsutrymmen i Ytteresse ner till grunden. Idag har vi vår verksamhet på Nautors industriområde i Kållby.

ÅR 2021 UNDERLEVERANTÖRER

Idag sker vår produktion hos kunder ute på fältet, såväl i Finland som utomlands, i våra produktionsutrymmen och sedan 2014 som underleverantörer hos samarbetspartners i deras utrymmen. Företaget har idag ca 10 anställda.

ÅR 2021 PERSONAL

Vår yrkeskunniga personal utför sandblästring, tvätt och målningsarbete både hos kunderna eller i våra produktionsutrymmen i Kållby. Vi utför fasad- och takmålning av allt från småhus till stora industrihallar samt stora och små konstruktioner av olika material. Reparationsarbeten på fastigheter hör också till vår verksamhet. Kvalitet och leveranssäkerhet är alltid det viktigaste vid våra projekt.